Cēsu Pils parks
 
 
» Pastaiga pa parku » Minadoras kalns

Minadoras kalns

 Parka pauguriem, soliņiem un citām vietām grāfs Karls fon Zīverss deva tuvāku un tālāku radinieku vārdus. Lielais paugurs ar paviljonu nosaukts K. G. fon Zīversa vecākās meitas Minadoras vārdā. Viņas vīram Sergejam Muhanovam par godu nosaukts atpūtas sols Riekstu kalnā. Arī citām parka vietām deva dzimtai tuvāku un tālāku radinieku vārdus. Šarlotes saliņa dīķī un pils aizsargsienā izveidotie Annas vārti bija nosaukti par godu grāfa māsām, paugurs ar terasi - vecākā dēla Emanuela vārdā, atpūtas sols – Gudimu ģimenes vārdā, citas atpūtas vietas – sievas radu grāfa Benkendorfa un kņaza Beloseļska vārdā.

Minadoras tēvs Karls Gustavs un brālis Emanuels apglabāti pie līdzās esošās Pareizticīgo Kristus Apskaidrošanas baznīcas (1845), kas uzcelta uz kādreizējās Sv. Katrīnas katoļu baznīcas drupām. Tās sienu apgleznošanā atklājās Johana Kēlera (1826-1899), vēlākā igauņu nacionālās glezniecības pamatlicēja akadēmiķa, talants. Atpakaļ ...

Printēt