Cēsu Pils parks
 
 
» Par projektu »


Cēsu pilsmuižas parka atjaunošana tūrisma attīstībai


2009.gada 19.maijā tika uzsākts un 2012.gada 19.maijā tika pabeigts projekts "Cēsu pilsmuižas parka atjaunošana tūrisma attīstībai".

Projekta mērķis ir atjaunot valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa daļas - Cēsu Pilsmuižas parks - infrastruktūru, nodrošinot objekta autentiskuma saglabāšanu tūrisma attīstībai; jauna tūrisma objekta – Riekstu kalna Veccēsu pils mūris - izveidi vēsturiskajā vidē, ērtu publisko pieejamību un apmeklētājiem nepieciešamo servisu.

Galvenās aktivitātes:
Lietusūdens kanalizācijas sistēmas sakārtošana pilsmuižas parkā;
- Riekstu kalna Veccēsu pils mūra atsegšana;
- Estrādes skatītāju laukuma atjaunošana;
- „Minadoras kalna” un „Kārļa kalna” lapeņu uzstādīšana;
- K. Gustava fon Zīversa pieminekļa uzstādīšana;
- Gājēju celiņu tīkla rekonstrukcija;
- Vēzīšu kāpņu restaurācija;
- Gājēju tiltiņa uz pils dīķa salu izbūve;
- Tūrisma brošūru izgatavošana;
- Piedalīšanās tūrisma izstādēs.

Projekta kopējās izmaksas ir 833 859 LVL, tai skaitā ERAF līdzfinansējums – 699 608 LVL, valsts budžeta dotācija – 37 524 LVL. Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējums 96 727 LVL.

Printēt